Επισκόπηση ανοσοσφαιρίνης

Η ανοσοσφαιρίνη (ένα αντίσωμα), είναι ένα μόριο γλυκοπρωτεΐνης που παράγεται από λευκά αιμοσφαίρια. Τα αντισώματα των ανοσοσφαιρινών παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση και την προσκόλληση σε ορισμένα αντιγόνα όπως τα βακτήρια και οι ιοί. Αυτά τα αντισώματα συμβάλλουν επίσης στην καταστροφή αυτών των αντιγόνων. Ως τέτοια, αποτελούν μια βασική συνιστώσα ανοσοαπόκρισης.

Υπάρχουν πέντε κύριοι τύποι ανοσοσφαιρίνης σε πλακούντα θηλαστικά, ανάλογα με τη μεταβλητότητα αλληλουχίας αμινοξέων που εμφανίζεται στη σταθερή περιοχή βαριάς αλυσίδας αντισώματος. Περιλαμβάνουν IgA, IgD, IgE, IgG καθώς και αντισώματα IgM. Κάθε ένας από αυτούς τους τύπους αντισωμάτων έχει μια ξεχωριστή δομή, εξ ου και μια μοναδική λειτουργία και απόκριση στα αντιγόνα.

Τα αντισώματα IgA εντοπίζονται κυρίως σε πολύ ευαίσθητες περιοχές του σώματος που εκτίθενται σε εξωτερικές ξένες ουσίες. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν τη μύτη, τον αεραγωγό, τον πεπτικό σωλήνα, τον κόλπο, τα αυτιά, καθώς και την επιφάνεια των ματιών. το σάλιο, τα δάκρυα και το αίμα περιέχουν αντισώματα IgA

Από την άλλη πλευρά, αντισώματα IgG υπάρχουν σε οποιοδήποτε σωματικό υγρό. Τα αντισώματα IgM βρίσκονται αποκλειστικά στο το αίμα και το λεμφικό υγρό.

Τα αντισώματα IgE βρίσκονται εντός των πνευμόνων, του δέρματος, καθώς και των βλεννογόνων. Τέλος, τα αντισώματα IgD βρίσκονται στους ιστούς της κοιλιάς και του θώρακα.

Εδώ θα επικεντρωθούμε στην IgG.

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η ανοσοσφαιρίνη G (Igg) στο ανθρώπινο σώμα;

Τι είναι η ανοσοσφαιρίνη G (IgG);

Η ανοσοσφαιρίνη G (IgG) είναι ένα μονομερές. τον απλούστερο τύπο αντισώματος στον ανθρώπινο ορό. Εκτός αυτού, αντιπροσωπεύοντας το 75% της συνολικής ανοσοσφαιρίνης σε ανθρώπινο σώμα, είναι ο κυρίαρχος τύπος ανοσοσφαιρίνης στους ανθρώπους.

Τα λευκά αιμοσφαίρια απελευθερώνουν αντισώματα IgG με τη μορφή δευτερογενούς ανοσοαπόκρισης για την καταπολέμηση αντιγόνων. Λόγω της υπεροχής του στο ανθρώπινο σώμα και της μεγάλης ειδικότητας του αντιγόνου, η IgG έχει μεγάλη χρησιμότητα σε ανοσολογικές μελέτες καθώς και στην επιστημονική διάγνωση. Χρησιμοποιείται ως πρότυπο αντίσωμα και στις δύο περιοχές.

Γενικά, τα IgG είναι γλυκοπρωτεΐνες, το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες με δύο παρόμοια αντίγραφα καθενός από τους δύο τύπους πολυπεπτιδικών αλυσίδων. Οι δύο τύποι πολυπεπτιδικής αλυσίδας είναι ελαφρύ (L) και βαρύ, γ (γ). Οι δύο συνδέονται με δεσμούς δισουλφιδίου καθώς και μη ομοιοπολικές δυνάμεις.

Η διαφορά μεταξύ των μορίων της ανοσοσφαιρίνης G έρχεται ως προς την αλληλουχία αμινοξέων τους. Εντούτοις, εντός κάθε μεμονωμένου μορίου IgG, οι δύο αλυσίδες L είναι αδιάφορες, η ίδια περίπτωση με τις αλυσίδες Η.

Ο κύριος ρόλος ενός μορίου IgG είναι να δημιουργήσει μια αναταραχή μεταξύ των τελεστικών συστημάτων ενός ανθρώπινου σώματος και ενός αντιγόνου.

Πόσες υποκατηγορίες περιέχει η ανοσοσφαιρίνη G (IgG);

Η ανοσοσφαιρίνη G (IgG) περιέχει τέσσερις υποκατηγορίες που διαφέρουν ως προς τον αριθμό δεσμών δισουλφιδίου καθώς και ως προς το μήκος και την ευκαμψία της περιοχής άρθρωσης. Αυτές οι υποκατηγορίες περιλαμβάνουν IgG1, IgG2, IgG3 και IgG4.

 • IgG 1

IgG1 αντιπροσωπεύει περίπου το 60 έως 65% του συνόλου της κύριας IgG. Με άλλα λόγια, είναι το πιο συνηθισμένο ισότοπο στον ανθρώπινο ορό. Συγκεκριμένα, αυτή η κατηγορία ανοσοσφαιρινών είναι πλούσια σε αντισώματα που βοηθούν στην καταπολέμηση επιβλαβών πρωτεϊνών και πολυπεπτιδικών αντιγόνων. Ένα παράδειγμα των πρωτεϊνών που αντιδρά η IgG 1 είναι οι τοξίνες διφθερίτιδας, τετάνου και οι ιικές πρωτεΐνες.

Τα νεογνά έχουν μετρήσιμο επίπεδο ανοσοαπόκρισης IgG1. Είναι κατά τη διάρκεια της φάσης βρεφικής ηλικίας ότι η απόκριση φτάνει στην κανονική της συγκέντρωση. Διαφορετικά, η αποτυχία επίτευξης της συγκέντρωσης σε αυτό το στάδιο είναι ένδειξη ότι το παιδί μπορεί να υποφέρει από υπογαμμασφαιριναιμία, μια ανοσολογική διαταραχή που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα ανεπαρκών επιπέδων όλων των τύπων γάμμα σφαιρίνης.

 • IgG 2

ανοσοσφαιρίνη g υποκατηγορία 2 έρχεται δεύτερος όσον αφορά τα συνηθέστερα ισότοπα στον ανθρώπινο ορό. Αποτελεί περίπου το 20 έως 25% της ανοσοσφαιρίνης G. Ο ρόλος της υπο-κατηγορίας 2 της ανοσοσφαιρίνης g είναι να βοηθήσει το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει τα αντιγόνα πολυσακχαριτών όπως Στρεπτόκοκκος πνευμονία or Haemophilus influenzae.

Ένα παιδί επιτυγχάνει τη φυσιολογική συγκέντρωση "ενηλίκων" της υποκλάσης 2 της ανοσοσφαιρίνης g μέχρι να γυρίσει έξι ή επτά χρονών. Η ανεπάρκεια της IgG2 χαρακτηρίζεται από συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και κυριαρχεί κυρίως στα βρέφη.

 • IgG 3

Παρομοίως, με το IgG 1, τα ισότοπα της ανοσοσφαιρίνης G που ανήκουν στην υποκατηγορία IgG3 είναι πλούσια σε αντισώματα. Αυτά τα αντισώματα βοηθούν την ανοσολογική απόκριση για να ξεπεραστούν τα επιβλαβή πρωτεΐνη και πολυπεπτιδικά αντιγόνα στο ανθρώπινο σώμα.

Το 5% έως 10% της συνολικής IgG στο ανθρώπινο σώμα είναι τύπου IgG3. Ωστόσο, αν και είναι λιγότερο επικρατέστερες σε σύγκριση με την IgG1, μερικές φορές η IgG3 έχει υψηλότερη συγγένεια.

(4) IgG 4

Το ποσοστό IgG 4 της συνολικής IgG είναι κανονικά κάτω από 4%. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή η υποκατηγορία της ανοσοσφαιρίνης G διατίθεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών. Επομένως, η διάγνωση ανεπάρκειας ανοσοσφαιρίνης g υποκλάσης 4 μπορεί να είναι δυνατή μόνο για τα παιδιά ηλικίας τουλάχιστον δέκα ετών και για τους ενήλικες .

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη κατορθώσει να εντοπίσουν την ακριβή λειτουργία της υποκατηγορίας ανοσοσφαιρίνης g. Αρχικά, οι επιστήμονες συνέδεσαν την ανεπάρκεια IgG4 με τις τροφικές αλλεργίες.

Παρόλα αυτά, μια μελέτη που έγινε πρόσφατα δείχνει ότι οι ασθενείς με σκληρυνόμενη παγκρεατίτιδα, διάμεση πνευμονία ή χολαγγειίτιδα είχαν υψηλά επίπεδα IgG4 στον ορό. Ως εκ τούτου, τα ευρήματα της έρευνας έχουν μείνει μπερδεμένα για τον ακριβή ρόλο του ανοσοσφαιρίνη g υποκατηγορία 4.

Οι ανοσοσφαιρίνες που μοιράζονται την ίδια υποκατηγορία έχουν περίπου ομοιότητα 90% στην ομολογία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις εύκαμπτες περιοχές τους. Από την άλλη πλευρά, αυτά που ανήκουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες μοιράζονται μόνο ομοιότητα 60%. Αλλά γενικά, τα επίπεδα συγκέντρωσης και των τεσσάρων υποκατηγοριών IgG αλλάζουν με την ηλικία.

Ανοσοσφαιρίνη G (Igg) Λειτουργίες και οφέλη

Τα αντισώματα IgG διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη δευτερογενή ανοσοαπόκριση καθώς το IgM αντίσωμα φροντίζει για την πρωταρχική απόκριση. Συγκεκριμένα, το αντίσωμα ανοσοσφαιρίνης g διατηρεί μολύνσεις και τοξίνες από το σώμα σας με δεσμευτικά παθογόνα όπως ιούς, βακτηρίδια και μύκητες.

Αν και είναι το μικρότερο αντίσωμα, είναι το πιο άφθονο στο σώμα ενός θηλαστικού, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. αντιπροσωπεύει έως και το 80% του συνόλου των αντισωμάτων που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα.

Λόγω της απλής δομής του, η IgG είναι ικανή να διεισδύσει σε έναν ανθρώπινο πλακούντα. Στην πραγματικότητα, καμία άλλη τάξη Ig δεν μπορεί να το κάνει αυτό, χάρη στις σύνθετες δομές τους. Ως εκ τούτου, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία ενός νεογέννητου κατά τους πρώτους μήνες της σύλληψης. Αυτό είναι ένα από τα βασικά οφέλη ανοσοσφαιρίνης g.

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η ανοσοσφαιρίνη G (Igg) στο ανθρώπινο σώμα;

Τα μόρια IgG αντιδρούν με τους υποδοχείς Fcγ που υπάρχουν στις επιφάνειες των κυττάρων κυττάρων μακροφάγων, ουδετερόφιλων και φυσικών φονευτών, καθιστώντας τους ανίσχυρους. Εκτός αυτού, τα μόρια έχουν την ικανότητα να διεγείρουν το σύστημα συμπληρώματος.

Το σύστημα συμπληρώματος είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και ο κύριος ρόλος του είναι να ενισχύσει την ικανότητα του αντισώματος και του φαγοκυτταρικού κυττάρου να απομακρύνει τα μικρόβια και τα τραυματισμένα κύτταρα από ανθρώπινο σώμα. Το σύστημα βελτιώνει επίσης την ικανότητα των αντισωμάτων και των κυττάρων να καταστρέφουν την κυτταρική μεμβράνη των παθογόνων και να τα φουσκώνουν. Αυτό είναι ένα άλλο πλεονέκτημα της ανοσοσφαιρίνης g.

Το σώμα σας παράγει αντίσωμα ανοσοσφαιρίνης g με καθυστερημένη ανταπόκριση για να περιορίσει τη μόλυνση. Το σώμα μπορεί να διατηρήσει αυτό το αντίσωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα για να βοηθήσει όχι μόνο να καταπολεμήσει τους παθογόνους παράγοντες που ευθύνονται για τη μόλυνση αλλά και να διευκολύνει την απομάκρυνση των καταστραφέντων από το σύστημά σας.

Λόγω της υψηλής αντοχής στον ορό, τα IgG είναι τα πιο αποτελεσματικά αντισώματα για παθητική ανοσοποίηση. Ως εκ τούτου, η IgG είναι ως επί το πλείστον ένδειξη ότι κάνατε λοίμωξη ή εμβολιασμό πρόσφατα.

IgG Powder Χρήσεις και Εφαρμογή

IgG σκόνη είναι ένα εκλεπτυσμένο συμπλήρωμα διατροφής που χρησιμεύει ως πηγή πλούσιων ανοσοσφαιρινών G (IgG). Προσφέρει την υψηλότερη συγκέντρωση IgG για να βοηθήσει το σώμα σας να έχει μια ισχυρή ανοσολογική απόκριση, ειδικά αν έχετε συχνά και ουσιαστικά προβλήματα που σχετίζονται με αλλεργιογόνα.

Ένα από τα βασικά συστατικά της IgG Powder είναι το πρωτόγαλα βοοειδών που παρέχει ένα πλήρες φάσμα φυσικά απαντώμενων ανοσοσφαιρινών. Αυτές οι ανοσοσφαιρίνες είναι ειδικές για διάφορα ανθρώπινα αντισώματα, συμπεριλαμβανομένης της ανοσοσφαιρίνης G (IgG). Ως εκ τούτου, το πρωτόγαλα ανοσοσφαιρίνης g είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση της ανοσίας του ανθρώπινου σώματος για την καταπολέμηση ασθενειών.

Με το πρωτόγαλα ανοσοσφαιρίνης g ως κύριο συστατικό του, η IgG Powder μπορεί να παρέχει έως και 2,000 mg IgG ανά μερίδα. Η σκόνη θα παρέχει επίσης στο σώμα σας πρωτεΐνη (4 g ανά μερίδα)

Ιδιαίτερα, το πρωτόγαλα ανοσοσφαιρίνης g στη σκόνη έχει ελεγχθεί και αποδειχθεί ότι βοηθάει τους ανθρώπους στη διατήρηση ενός ισχυρού εντερικού ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό επιτυγχάνεται συνδέοντας μια τεράστια ποικιλία μικροβίων και τοξινών που βρίσκονται στον αυλό του εντέρου.

Συνεπώς, τα οφέλη ανοσοσφαιρίνης g περιλαμβάνουν:

 • Βελτιωμένη ανοσολογική διαμόρφωση
 • Ισχυρότερο εμπόδιο στο έντερο (GI)
 • Κανονική συντήρηση φλογιστικής ισορροπίας
 • Υποστήριξη ανοσοποιητικής υγείας του νεογνού
 • Βελτίωση ανοσίας στο βλεννογόνο, χάρη στη μη αλλεργιογόνο συμπύκνωση της προσφοράς ανοσοσφαιρίνης
 • Μικροβιακή συντήρηση ισορροπίας

Προτεινόμενη χρήση

Δεν υπάρχει ακριβής δόση σκόνης IgG που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι είναι το ιδανικό. Ωστόσο, εμπειρογνώμονες υγείας προτείνουν ότι ένα ή περισσότερα κουταλιές της σκόνης ανά ημέρα είναι εντάξει. Προσθέστε την σκόνη IgG σε 4 ουγγιές νερού / το αγαπημένο σας ρόφημα ή όπως σας συστήσει ο γιατρός σας.

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η ανοσοσφαιρίνη G (Igg) στο ανθρώπινο σώμα;

Ανοσοσφαιρίνη G (Igg) Ανεπάρκεια

An Αδυναμία ανοσοσφαιρίνης G (IgG) αναφέρεται σε μια κατάσταση υγείας που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή παραγωγή ανοσοσφαιρίνης G από τον οργανισμό. Όταν ένα άτομο έχει ανεπάρκεια IgG, διατρέχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων επειδή το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι ασθενές.

Δυστυχώς, η ανεπάρκεια ανοσοσφαιρίνης g μπορεί να σας επηρεάσει σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής σας, καμία ηλικία δεν εξαιρείται από αυτή την κατάσταση.

Κανείς δεν κατόρθωσε να εντοπίσει την ακριβή αιτία της ανεπάρκειας της ανοσοσφαιρίνης g. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει μεγάλη υποψία ότι πρόκειται για γενετική. Επίσης, οι ιατροί πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποια φάρμακα και ιατρικές παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν ανεπάρκεια IgG.

Η διάγνωση της ανεπάρκειας της ανοσοσφαιρίνης g ξεκινά με τη λήψη μιας δοκιμασίας αίματος για την εκτίμηση των επιπέδων της ανοσοσφαιρίνης. Στη συνέχεια, διεξάγονται άλλες σύνθετες δοκιμασίες που περιλαμβάνουν μέτρηση επιπέδου αντισωμάτων για να εκτιμηθεί η απόκριση του σώματος σε συγκεκριμένους εμβολιασμούς σε άτομο που υποψιάζεται ότι έχει την κατάσταση.

Ανοσοσφαιρίνη G Συμπτώματα ανεπάρκειας

Ένα άτομο με ανεπάρκεια ανοσοσφαιρίνης g πιθανότατα θα παρουσιάσει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Αναπνευστικές λοιμώξεις, όπως λοιμώξεις των κόλπων
 • Μολύνσεις του πεπτικού συστήματος
 • Μολύνσεις στα αυτιά
 • Λοιμώξεις που προκαλούν πονόλαιμο
 • Πνευμονία
 • Βρογχίτιδα
 • σοβαρές και πιθανώς θανατηφόρες λοιμώξεις (σε σπάνιες περιπτώσεις όμως)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραπάνω μολύνσεις μπορούν να επηρεάσουν τις κανονικές λειτουργίες του αεραγωγού και του πνεύμονα. Ως αποτέλεσμα, τα θύματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναπνοή.

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να σημειωθεί σχετικά με αυτές τις λοιμώξεις που προκαλούνται από την ανεπάρκεια IgG είναι ότι μπορούν να επιτεθούν και σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί κατά της πνευμονίας και της γρίπης.

Πώς να θεραπεύσετε μια ανεπάρκεια IgG;

Η θεραπεία της έλλειψης IgG έχει διαφορετικές προσεγγίσεις, η κάθε μία εξαρτάται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και λοιμώξεων. Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια, πράγμα που σημαίνει ότι σας εμποδίζουν να συνεχίσετε με τις συνήθεις δραστηριότητες / καθήκοντά σας, η άμεση θεραπεία μπορεί να είναι επαρκής.

Ωστόσο, εάν οι λοιμώξεις είναι σοβαρές και συχνές, η συνεχής θεραπεία μπορεί να είναι η καλύτερη λύση. Αυτό το μακροπρόθεσμο θεραπευτικό σχήμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει ημερήσια πρόσληψη αντιβιοτικών για την καταπολέμηση των λοιμώξεων.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, η θεραπεία με ανοσοσφαιρίνες μπορεί να είναι χρήσιμη.

Η θεραπεία βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, βοηθώντας έτσι τον οργανισμό να καταπολεμήσει καλύτερα τις λοιμώξεις. Περιλαμβάνει την έγχυση ενός μίγματος αντισωμάτων (ανοσοσφαιρινών) ή ενός διαλύματος κάτω από το δέρμα του ασθενούς, στον μυ ή στα νεύρα του.

Η χρήση σκόνης IgG θα μπορούσε επίσης να δει κάποιος να ανακάμψει από ανεπάρκεια IgG.

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η ανοσοσφαιρίνη G (Igg) στο ανθρώπινο σώμα;

Αποτελέσματα ανοσοσφαιρίνης G

Μετά από θεραπεία με ανοσοσφαιρίνες, το σώμα σας είναι πιθανό να αντιδράσει αρνητικά στην ανοσοσφαιρίνη g.

Οι πιο συνηθισμένες παρενέργειες της ανοσοσφαιρίνης g περιλαμβάνουν:

 • Γρήγορος καρδιακός παλμός
 • Ωταλγία
 • Πυρετός
 • Βήχας
 • Διάρροια
 • Ζαλάδα
 • Πονοκέφαλο
 • Οδυνηρές αρθρώσεις
 • Αδυναμία του σώματος
 • Πόνος στο σημείο της ένεσης
 • Ερεθισμός του λαιμού
 • εμετός
 • Οι σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες ανοσοσφαιρίνης g περιλαμβάνουν:
 • Δυσκολία στην αναπνοή
 • Συριγμός
 • Δυσφορία
 • Κράμπες

Όταν η IgG ανοσοσφαιρίνης είναι πολύ υψηλή

Πολύ υψηλή IgG τα επίπεδα μπορεί να παρατηρηθούν σε συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ατροφική φλεβική φλέβα, κίρρωση, χρόνια ενεργή ηπατίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, πολλαπλό μυέλωμα, λέμφωμα μη Hodgkin, ηπατίτιδα, κίρρωση και μονοπυρήνωση.

Εξαιρετικά IgG επίπεδο ανοσοσφαιρίνης μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε IgG-, μερικές ιογενείς λοιμώξεις (όπως HIV και κυτταρομεγαλοϊό), διαταραχές κυττάρων πλάσματος, ασθένεια μονοκλωνικής γ-σφαιρίνης IgG και ηπατική νόσο.

Όταν η IgG ανοσοσφαιρίνης είναι πολύ χαμηλή

η ανοσοσφαιρίνη g χαμηλά επίπεδα θέτει το άτομο σε υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων. ανοσοσφαιρίνη g χαμηλά επίπεδα μπορεί να παρατηρηθεί σε ανεπάρκεια αντισώματος, σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας, μη-IgG πολλαπλό μυέλωμα, ασθένεια βαριάς αλυσίδας, ασθένεια ελαφριάς αλυσίδας ή νεφρωσικό σύνδρομο.

Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του αντισώματος μπορούν επίσης να παρατηρηθούν σε ορισμένους τύπους λευχαιμίας, σοβαρών κακώσεων, αλλεργικού εκζέματος, νεφροπάθειας, σηψαιμίας, υποσιτισμού, πεμφίγος, μυϊκού τόνου και υποσιτισμού.

Όταν η ανοσοσφαιρίνη IgG είναι θετική

Εάν η η ανοσοσφαιρίνη IgG είναι θετική για ένα αντιγόνο μόλυνσης όπως το Covid-19 ή ο δάγκειος πυρετός, αποτελεί ένδειξη ότι το άτομο που υποβλήθηκε σε δοκιμασία θα μπορούσε να έχει μολυνθεί με τον σχετιζόμενο ιό μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Επίσης, το θετικό αποτέλεσμα ανοσοσφαιρίνης g δείχνει την πιθανότητα ότι το άτομο έλαβε πρόσφατα εμβόλιο για να τον προστατεύσει από τον ιό.

Ως εκ τούτου, το θετικό αποτέλεσμα της ανοσοσφαιρίνης g είναι ένδειξη αυξημένου κινδύνου ενός προσώπου σε λοίμωξη που σχετίζεται με το αντιγόνο που συμβάλλει στη θετική δοκιμή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν το θετικό αποτέλεσμα δεν είναι το αποτέλεσμα ενός εμβολίου.

Γιατί Is Ανοσοσφαιρίνη G (Igg) απαραίτητες στις δραστηριότητες της ζωής;

Η ανοσοσφαιρίνη G (IgG) είναι απαραίτητη στις δραστηριότητες ζωής, επειδή διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη διατήρηση των ανθρώπων υγιή και ικανών να συνεχίσουν τις δραστηριότητες ζωής τους σε σύγκριση με άλλες ανοσοσφαιρίνες.

Συγκεκριμένα, τα αντισώματα IgG είναι παρόντα σε όλα τα υγρά του σώματος, όπως τα δάκρυα, τα ούρα, το αίμα, το κολπικό έκκριμα και τα παρόμοια. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη ότι είναι τα συνηθέστερα αντισώματα, που αντιπροσωπεύουν το 75% έως 80% του συνολικού αριθμού αντισωμάτων στο ανθρώπινο σώμα.

Τα αντισώματα προστατεύουν τα μέρη / όργανα του σώματος που έρχονται σε επαφή με αυτά τα υγρά από βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις. Έτσι, χωρίς ή με ανεπαρκή επίπεδα IgG, μπορεί να μην μπορείτε να παρακολουθήσετε ικανοποιητικά τις καθημερινές σας δραστηριότητες λόγω των επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων.

Επιπλέον, η IgG είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Όντας το μικρότερο από όλα τα αντισώματα και έχοντας μια πολύ απλή δομή, είναι το μόνο αντίσωμα που μπορεί να διεισδύσει στον πλακούντα σε μια έγκυο γυναίκα. Ως εκ τούτου, είναι το μόνο αντίσωμα που μπορεί να προστατεύσει ένα αγέννητο παιδί από ιικές και βακτηριακές λοιμώξεις. Χωρίς αυτό, πολλά αγέννητα παιδιά θα διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν διάφορες συνθήκες υγείας, μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να είναι απειλητικές για τη ζωή ή για όλη τη ζωή.

Is Υπάρχει οποιαδήποτε διαλειτουργικότητα μεταξύ της ανοσοσφαιρίνης G Και λακτοφερρίνη;

Τόσο η ανοσοσφαιρίνη G όσο και η γαλακτοφερρίνη είναι και τα δύο βασικά φυσικά συστατικά του βοδινού γάλακτος (από ανθρώπους και αγελάδες). Όπως η ανοσοσφαιρίνη G, μελέτες δείχνουν ότι η λακτοφερρίνη εμπλέκεται επίσης σε διάφορες προστατευτικές λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα.

Βοηθάει τον οργανισμό να καταπολεμά τους παθογόνους μικροοργανισμούς όπως βακτηριακές, ιογενείς, καθώς και μυκητιακές λοιμώξεις. Με άλλα λόγια, ενισχύει την ανοσοποιητική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Έτσι, τα συμπληρώματα γαλακτοφερίνης μπορούν να συμπληρώσουν την σκόνη ανοσοσφαιρίνης G σε αυτή τη λειτουργία.

Ωστόσο, η λακτοφερρίνη έχει μια πρόσθετη λειτουργία. σιδερένια σύνδεση και μεταφορά.

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η ανοσοσφαιρίνη G (Igg) στο ανθρώπινο σώμα;

Επιπλέον Πληροφορίες για τις ανοσοσφαιρίνες

Όταν για να δοκιμάσετε τις ανοσοσφαιρίνες;

Σε κάποιο σημείο, ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να υποβληθείτε σε μια εξέταση ανοσοσφαιρίνης, ειδικά εάν υποψιάζεται ότι έχετε πολύ χαμηλά ή εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ανοσοσφαιρίνης. Η δοκιμή στοχεύει στον καθορισμό του επιπέδου (ποσότητας) της ανοσοσφαιρίνης στο σώμα σας.

Κυρίως, ένα δοκιμασία ανοσοσφαιρίνης συνιστάται αν έχετε:

 • Επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, ειδικά λοιμώξεις του κόλπου, του πνεύμονα, του στομάχου ή του εντέρου
 • Διαρκής / χρόνια διάρροια
 • Μυστηριακή απώλεια βάρους
 • Μυστηριώδεις πυρετοί
 • δερματικά εξανθήματα
 • σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις
 • HIV / AIDS
 • Πολλαπλό μυέλωμα
 • Οικογενειακό ιστορικό ανοσοανεπάρκειας

Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να σας φανεί σοφό να σας συστήσει μια δοκιμή ανοσοσφαιρίνης για εσάς εάν αρρωστήσατε μετά το ταξίδι.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Μια εξέταση αίματος ανοσοσφαιρινών χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στη διάγνωση διαφόρων συνθηκών υγείας όπως:

 • Βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις
 • Ανοσοανεπάρκεια: Πρόκειται για μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μειωμένη ικανότητα του ανθρώπινου σώματος να καταπολεμά τις ασθένειες και τις λοιμώξεις
 • αυτοάνοσες διαταραχές όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο λύκος
 • όπως είναι το πολλαπλό μυέλωμα
 • Μολύνσεις νεογέννητου μωρού

Πώς διεξάγεται η δοκιμή;

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η ανοσοσφαιρίνη G (Igg) στο ανθρώπινο σώμα;

Αυτή η δοκιμή συνήθως περιλαμβάνει τη μέτρηση των τριών πιο διαδεδομένων τύπων ανοσοσφαιρίνης. IgA, IgG και IgM. Οι τρεις μετριούνται μαζί για να δώσουν στον γιατρό σας μια εικόνα της αποτελεσματικότητας της ανοσολογικής σας αντίδρασης.

Το δείγμα αίματός σας θα είναι το δείγμα για αυτή τη δοκιμή. Επομένως, ένας τεχνικός εργαστηρίου θα διεισδύσει σε μια βελόνα σε ένα τμήμα του βραχίονα σας για να φτάσει σε μία από τις υποκείμενες φλέβες. Στη συνέχεια, ο τεχνικός επιτρέπει στο αίμα να συλλεχθεί στον σωλήνα ή το φιαλίδιο που είναι προσαρτημένο στη βελόνα.

Εναλλακτικά, ο γιατρός μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει δείγμα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF) αντί για αίμα για τη δοκιμή. Για διευκρίνιση, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό είναι το υγρό που περιβάλλει το νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο ενός ατόμου. Ο τεχνικός σας θα χρησιμοποιήσει μια διαδικασία που ονομάζεται οσφυϊκή διάτρηση για να εξαγάγετε το υγρό από τη σπονδυλική σας στήλη.

Η εκχύλιση του υγρού δείγματος μπορεί να είναι αρκετά οδυνηρή. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες τοπική αναισθησία για να κάνουν το προσβεβλημένο σημείο του σώματος να μην είναι ευαίσθητο στον πόνο. Έτσι, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο τεχνικός του εργαστηρίου σας είναι να κάνετε την έγχυση ενός αναισθητικού φαρμάκου στην πλάτη σας για να εξομαλύνει τον πόνο.

Στη συνέχεια, ο εμπειρογνώμονας εργαστηρίου θα σας ζητήσει να βρεθείτε στο πλάι σας σε ένα τραπέζι και στη συνέχεια να τραβήξετε τα γόνατά σας για να δοκιμάσετε. Εναλλακτικά, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καθίσετε στο τραπέζι. Όταν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε από τις δύο θέσεις, ο τεχνικός θα μπορεί να εντοπίσει τους δύο κάτω σπονδύλους της σπονδυλικής σας στήλης.

Αυτό που ακολουθεί είναι ότι ο τεχνικός θα εισαγάγει μια κοίλη βελόνα στη μέση του τρίτου και τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλου σας. Στη συνέχεια, μια μικρή ποσότητα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού σας θα συγκεντρωθεί στην κοίλη βελόνα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο τεχνικός θα τραβήξει τη βελόνα μαζί με το υγρό που συλλέγεται μέσα σε αυτό.

Τέλος, το υγρό δείγμα θα τοποθετηθεί σε ειδικό ανοσοσφαιρινικό κιτ ανίχνευσης για δοκιμή.

Τελικές λέξεις

Η ανοσοσφαιρίνη G (IgG) είναι μεταξύ άλλων σημαντικών ανοσοσφαιρινών στο ανθρώπινο σώμα. Άλλοι είναι IgA, IgD, IgE, καθώς και IgM. Ωστόσο, από τους τέσσερις τύπους ανοσοσφαιρινών, η IgG είναι η μικρότερη αλλά πιο κοινή και σημαντική στο σώμα. Είναι παρούσα σε οποιοδήποτε σωματικό υγρό για να υποστηρίξει το ανοσοποιητικό σύστημα στην καταπολέμησή του από παθογόνους παράγοντες (βακτήρια και ιούς).

Το πολύ χαμηλό ή υψηλό επίπεδο ανοσοσφαιρίνης G είναι κακό για την υγεία σας. Σε περίπτωση ανεπάρκειας ανοσοσφαιρίνης g, ένα Αγοράστε σκόνη IgG και η χρήση θα μπορούσε να είναι ένα βήμα για την ανάκτηση σας.

αναφορές

 • Saadoun, S., Waters, Ρ., Bell, ΒΑ, Vincent, Α., Verkman, AS, & Papadopoulos, MC (2010). Η ενδοεγκεφαλική ένεση της ανοσοσφαιρίνης G της νευρομυελίτιδας οπτικής και του ανθρώπινου συμπληρώματος παράγει βλάβες οπτικής νευρομυελίτιδας σε ποντικούς. Εγκέφαλος, 133(2), 349-361.
 • Marignier, R., Nicolle, Α., Watrin, C., Touret, Μ., Cavagna, S., Varrin-Doyer, Μ., & Giraudon, Ρ. (2010). Τα ολιγοδενδροκύτταρα υποστούν βλάβη από ανοσοσφαιρίνη G της νευρομυελίτιδας οπτικά μέσω τραυματισμού αστροκυττάρων. Εγκέφαλος, 133(9), 2578-2591.
 • Berger, Μ., Murphy, Ε., Riley, Ρ. & Bergman, GE (2010). Βελτιωμένη ποιότητα ζωής, επίπεδα ανοσοσφαιρίνης G και ποσοστά μόλυνσης σε ασθενείς με πρωτογενείς ασθένειες ανοσολογικής ανεπάρκειας κατά τη διάρκεια αυτο-θεραπείας με υποδόρια ανοσοσφαιρίνη G. Νότιο ιατρικό περιοδικό, 103(9), 856-863.
 • Radosevich, Μ., & Burnouf, Τ. (2010). Ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη G: τάσεις στις μεθόδους παραγωγής, ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας. Vox sanguinis, 98(1), 12-28.
 • Fehlings, MG, & Nguyen, DH (2010). Ανοσοσφαιρίνη G: μια πιθανή θεραπεία για την εξασθένιση της νευροφλεγμονής μετά από βλάβη του νωτιαίου μυελού. Εφημερίδα της κλινικής ανοσολογίας, 30(1), 109-112.
 • Bereli, N., Şener, G., Altıntaş, EB, Yavuz, Η., & Denizli, Α. (2010). Τα σφαιρίδια πολυ (γλυκιδυλ μεθακρυλικού) ενσωματωμένα σε κρυογέλες για ψευδο-ειδική εξάλειψη συγγένειας της αλβουμίνης και της ανοσοσφαιρίνης G. Επιστήμη και Μηχανική Υλικών: Γ, 30(2), 323-329.